Ghana är ett av länderna i väst afrika, det är också ett av de länder där merparten av befolkningen lever på väldigt marginella villkor, fattigdommen är utbredd, och man ser den överallt.  Meningen med denna website, är att fästa er uppmärksamhet på detta faktum, och att det inte under överskådlig tid, om ingenting görs, kommer att förändras i detta avsende, vi däremot vill inte vänta på en eventuell förändring, vi vill hjälpa så mycket vi kan redan nu. Du får jättegärna vara med att hjälpa, och det kan du göra genom ett bidrag till vårt postgiro konto
Akwaabaa betyder välkommen på Ghanesiska, och om du reser dit kommer du att få höra det ordet mycket. Människorna är, trots den missär många av dem lever under, väldigt trevliga och lätta att få kontakt med. Ghana Sweden, är ett hjälp program som syftar till att förbättra levnadsvillkoren för människor i Ghana, detta genom utbildning i första hand.
Akwaabaa
Det finns många unga människor i Ghana, vars potential är mycket stora om det bara haft en chans att utveckla sina kunskaper, detta är för dyrt för dem, där vill vi göra något.
En dag i framtiden, kanske en av de studenter som du varit med om att bekosta utbildningen för, blir landets president, ett högst sannolikt resultat,  
© copyright ghanasweden.se
Ghana-Sweden...
Kommer snart Kommer snart