Ensam och övergiven, kämpar denna lilla flicka för sitt liv, hon är bara en av många som möter samma grymma och hjärskärande öde, hon dör av svält och hon dör i tysthet, orkar inte gråta mer, tårarna i  kinderna har torkat ut, presis som den lilla skälvande kroppen gjort. Hon är inte medveten om den väntande gamen, som kommer att göra slut på hennes kvarlevor, presis som svälten gjort slut på hennes själ och liv, och det enda som finns kvar om någon dag, är ett skelett som till slut förmulnar och blir till sand, minnet av flickan kommer föralltid att finnas i mitt hjärta, aldrig kommer jag att glömma denna lilla modiga flicka, som kämpade mot döden tills hennes lilla utmattade kropp inte orkade mer.
© copyright ghanasweden.se
Klicka på bilden