Det är två av de värsta förövarna i Afrika, så även i Ghana, fattigdommen är väldigt utbredd och speciellt barnen har det oerhört svårt, de är tvingade att äta vad som för stunden kan finnas tillgängligt t.ex något som ligger på vägen, överkört och dött, eller vad de kan hitta i någon soptunna. Svälten som dödar, är fruktansvärd att se, den flicka som ligger i sin mors knä, dör inte långt efter bilden är tagen, de är båda två utstötta ur sin by, då modern har aids, ingen vill ha med dem att göra, och de har levt ensammna sedan en tid, dottern dör svältdöden och modern kommer snart att förenas med sin dotter i samma öde. Aids är vanlig i landet, den finns överallt och dessa har inte en chans, inga mediciner står till deras förfogande, och det är för att de företag i väst som tillverkar bromsmediciner och liknande vill tjäna så mycket som möjligt på sina mediciner, dom bryr sig inte om den lilla flickans mor som kämpar mot denna hemska sjukdom, för att hålla sin dotter vid liv, hon förlorade kampen i båda fallen. Någonting händer i ens inre när man ser cener som dessa bilder beskriver, något går sönder i mig, och man tappar tron på människans vilja att hjälpa andra som inte har något, samtidigt ser man hur de rika blir rikare och rikare, man kan inte låta bli att ställa sig frågan, hur mycket pengar är tillräckligt, hur kan man se cener som dessa, och istället för att ge dem mat, så köper man en my cadillac åt sig själv.
Fattigdom och aids...
© copyright ghanasweden.se