Vad ska man göra?
Microlån... Ungefär som på samma vis som i vissa delar av Indien, men där har ju denna möjlighet redan visat på stora brister, och ofta, väldigt ofta har dessa microlån förvandlat en möjlighet till utkomst till en skuldfälla som enbart förvärrar situationen för den som tagit detsamma, så det är ingen lösning, om man inte är beredd att göra delar av det till rena bidrag.
...... ......
Utbildning...  Det är förmodligen den enda lösningen, också den bästa, då lägger man grunden för en början, där medmänsklighet och välvilja kommer att få en mycket större roll i ett land som idag präglas av svågerpolitik och korruption i alla led, och som inte tar någon hänsyn till det lidande som äger rum utanför sitt bevakade lyxhus väggar. De unga här i landet vill, men de kan inte då de saknar kunskap.
...... ......
Mat för dagen... Det låter som en mänsklig rättighet, men så ser det inte ut här i landet, eller i stora delar av världen heller för den delen, men faktum är att för en liten peng per person kan man hjälpa väldigt många, problemet är bara att det måste upprepas var dag, och de problem som skapat svälten och missären finns fortfarande kvar...
...... ......
© copyright ghanasweden.se